Extra lessen

Met de webquest en dramaopdrachten verwerken leerlingen de opgedane kennis op een creatieve manier.

Door inleving beklijft kennis beter. Dat is precies wat de webquest en dramaopdrachten realiseren. Deze twee lessen zijn een verdieping op de lesstof van les 1 en les 2. In deze lessen werken leerlingen actief aan de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, ict-vaardigheden, communiceren en presenteren.

Handleiding extra lessen

Dramaopdrachten

Leerlingen verplaatsen zich in de situatie van vluchtelingen door samen ‘Het grote vluchtelingenverhaal’ te spelen. In kleine groepjes werken ze een scene uit. De scenes achter elkaar vormen een compleet verhaal (60 min).

Webquest

Leerlingen maken samen een speciale krant over vluchtelingen: ‘Vluchtig Nieuws’. In kleine groepjes werken ze een spread uit (dubbele pagina). De pagina’s samen vormen een complete krant (60 min).