Veelgestelde vragen

Wat is het belang van deze lessen?

Het is belangrijk dat leerlingen zich kunnen verplaatsen in de ervaringen van vluchtelingen, kennis krijgen over de motieven van hun vlucht en weten hoe ze in Nederland worden opgevangen. Die betrokkenheid en kennis helpen het draagvlak voor vluchtelingen te vergroten.

Welke voorbereiding is nodig om de lessen te kunnen geven?

De lessen zijn zoveel mogelijk kant-en-klaar. Het is handig de handleiding van tevoren door te nemen en bij de hand te hebben (tip: van tevoren printen) en de benodigde downloads voor de leerlingen; gekopieerd in de juiste aantallen. In de lesschema’s (zie de handleiding) staat per les aangegeven welke materialen nodig zijn.

Ik wil les 1 graag splitsen. Kan dat?

Ja, dat kan. Deel a van les 1 wordt dan: introductie en uitleg (circa 40 minuten). Deel b is dan de verwerking en evaluatie (circa 25 minuten). De extra verwerkingsopdracht (schilderen/tekenen) kan ook gedaan worden tijdens een expressie-les. Het is goed om aan het begin van deel b nog even deel a in herinnering te brengen en te checken of de leerlingen de daar opgedane kennis nog paraat hebben.

Ik wil les 2 graag splitsen. Kan dat?

Ja, dat kan. Deel a van les 2 wordt dan: introductie en uitleg (circa 35 minuten). Deel b is dan de verwerking en evaluatie (circa 25 minuten). Het is goed om aan het begin van deel b nog even deel a in herinnering te brengen en te checken of de leerlingen de daar opgedane kennis nog paraat hebben.

Waarom zijn er twee extra lessen?

Met de extra lessen (een drama-opdracht en een webquest) kunnen de leerlingen aangeboden informatie op een creatieve manier verwerken. Door die inleving beklijft kennis beter en krijgen de leerlingen meer begrip voor de situatie van vluchtelingen. Met de twee extra lessen werken leerlingen actief aan de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, ict-vaardigheden, communiceren en presenteren.

Wat is de bijdrage van deze lessen aan burgerschap?

De thema’s van de lessen die VluchtelingenWerk aanbiedt gaan één-op-één over de basiswaarden van burgerschap, namelijk: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Zie ook de handleiding.
De onderwijswet op burgerschap zegt dat scholen de leerlingen moet voorbereiden op deelname aan de samenleving. Tegelijkertijd zijn leerlingen nu al deelnemers van die samenleving. In dat laatste perspectief zijn de school en de schoolomgeving contexten waarbinnen leerlingen ervaringen opdoen met en oefenen van burger-zijn.

Heeft VluchtelingenWerk ook lessen voor de bovenbouw rond 4 en 5 mei?

Ja, VluchtelingenWerk heeft ook het lespakket Geef vrijheid een gezicht. Dit lesmateriaal is extra zinvol in de periode rond 4 en 5 mei. Doel van dit pakket: leerlingen ontdekken d.m.v. persoonlijke verhalen en historische gebeurtenissen het effect van oorlog op een mensenleven. Basis van dit pakket is een film van 16 minuten met daarin Trijneke en Sara in de hoofdrol. Trijneke liep gevaar tijdens WOII door verzetswerk van haar vader. En Sara vluchtte acht jaar geleden uit Syrië. De boeiende beelden uitnodigen uit tot gesprek in de klas.
Kenmerken: geheel op digibord, gespreksvragen, werkbladen en extra werkvormen.
https://vrijheid.vluchtelingenwerk.nl/trijnekesaragevenvrijheideengezicht/

Hoe kunnen we in actie komen voor vluchtelingen?

VluchtelingenWerk Nederland heeft speciaal voor scholen actiepakketten, waaronder het actiepakket ‘In beweging voor vluchtelingen’ voor het basisonderwijs. Dit pakket bestaat uit een voorbereidende les (een samenvatting van lessen 1 en 2) van 30 minuten en suggesties voor het organiseren van een sport- en spelmoment met spelletjes uit landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Bij die spelletjes hoort een sponsoractie. Kijk voor het complete actiepakket op:
https://lesmateriaal.vluchtelingenwerk.nl/kom-in-actie-voor-vluchtelingen/

Wat is de missie van VluchtelingenWerk Nederland?

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de belangen van vluchtelingen. Duizenden deskundige vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor vluchtelingen: van hulp tijdens de asielprocedure tot het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.

We hebben geld opgehaald voor vluchtelingen. Hoe kunnen we dat doneren aan VluchtelingenWerk Nederland?

Scholen kunnen op het actieplatform van VluchtelingenWerk een actie aanmaken. Zie: www.actievoorvluchtelingenwerk.nl.
Liever geen actie aanmaken op het actieplatform?
Maak het geld dan over op: IBAN: NL 60 INGB 000 0123 488 o.v.v. Scholen

Kunnen we ook een gastles krijgen van een (voormalig) vluchteling?

Ja, dat kan. Tijdens de bijeenkomsten van project Bekend maakt Bemind geven vluchtelingen, aan de hand van hun eigen ervaring, voorlichting over vluchten en vluchtelingen in Nederland. Meer informatie en aanmelden:
www.vluchtelingenwerk.nl/nl/project/project-bekend-maakt-bemind

Wie hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmateriaal?

Het lesmateriaal is onder verantwoordelijkheid van VluchtelingenWerk Nederland ontwikkeld door Gerard van Midden (methode-ontwikkelaar) en Wouter Siebers (onderwijsexpert).