Thema vluchtelingen in de klas

Hier vind je alles wat je nodig hebt om met je leerlingen aandacht te besteden aan het thema vluchtelingen.

Aan de slag!

VluchtelingenWerk biedt verschillende lessen voor de groepen 7/8: Het tweedelig lespakket ‘Leven in veiligheid’, extra verdiepende lessen en de special 4 & 5 mei ‘Geef vrijheid een gezicht’.
Download de handleiding en ga direct aan de slag. Bij elke les zijn er werkbladen. Leg vooraf voldoende kopieën klaar voor de leerlingen.

Lespakket ‘Leven in Veiligheid’

Tijdens twee interactieve lessen leren de leerlingen waarom mensen vluchten, hoe mensen vluchten en wat er gebeurt als iemand in Nederland mag blijven. Aan de hand van theorie, aansprekende filmpjes, spelletjes en opdrachten maken de leerlingen kennis met thema’s als vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Creatieve activiteiten:

Het lespakket kan uitgebreid worden met twee extra lessen, waarmee de leerlingen de opgedane kennis op creatieve manier verwerken. Tijdens een dramaopdracht verplaatsen leerlingen zich in de situatie van vluchtelingen door samen ‘Het grote vluchtelingenverhaal’ te spelen. Met de webquest maken de leerlingen samen een speciale krant over vluchtelingen: ‘Vluchtig Nieuws’.

Special 4 & 5 mei: ‘Geef vrijheid een gezicht’

Oorlog, onderdrukking en vluchten: het is van alle tijden. Met deze les worden leerlingen aangezet tot kritisch en genuanceerd denken binnen het PO-domein Oriëntatie op jezelf en de wereld.

HandleidingenLes 1Les 2Extra lessenSpecial 4&5 mei

Meer doen met je klas of school

Je kunt met je klas of school ook een gastles aanvragen of in actie komen voor vluchtelingen.