Les 1 Transitie

Individueel

  • Maak met de belangrijkste woorden die je hebt geleerd een poster, collage, rap of vlog
  • Schrijf een gedicht of maak een tekening
  • Schrijf een brief aan een vluchteling
  • Bedenk zelf drie stellingen en schrijf deze op een kaartje.
    Discussieer hierover met je klasgenoten
  • Maak een woord-web over het woord vluchten