Veelgestelde vragen

Wat is het belang van deze lessen?

Het is belangrijk dat leerlingen zich kunnen verplaatsen in de ervaringen van vluchtelingen, kennis krijgen over de motieven van hun vlucht en weten hoe ze in Nederland worden opgevangen. Die betrokkenheid en kennis helpen het draagvlak voor vluchtelingen te vergroten.

Welke voorbereiding is nodig om de lessen te kunnen geven?

De lessen zijn zoveel mogelijk kant-en-klaar. Het is handig de handleiding van tevoren door te nemen en bij de hand te hebben (tip: van tevoren printen) en de benodigde downloads voor de leerlingen; gekopieerd in de juiste aantallen.

Wat staat op het digibord en wat in de handleiding?

Alles waarmee de leerlingen op de een of andere manier aan de slag moeten of over moeten nadenken staat op het digibord. Zoals de lesdoelen, opdrachten, stellingen, vragen. Alle didactische aanwijzingen voor de docent staan in de handleiding. Soms is er een overlap tussen wat op het digibord te zien is en wat bij de didactische aanwijzingen staat.

Waarom staan er foto’s op het digibord waar geen aparte opdracht of vraag aan verbonden is?

Dat is om leerlingen zoveel mogelijk beeld mee te geven van situaties waarin vluchtelingen voorkomen. Bovendien zijn de meeste leerlingen sterk beeldgericht. De foto’s ondersteunen de lesstof en opdrachten.

Ik wil les 1 graag splitsen. Kan dat?

Ja, dat kan en is ook raadzaam. Deel a van les 1 wordt dan slide1 t/m 10 (circa 45 min.) en betreffen de deelthema’s Introductie en leerdoelen en Migratie en opvang. Deel b van les 1 wordt dan slide 11 t/m 17 (circa 45 min) en betreffen de deelthema’s Op de vlucht en Op zoek naar veiligheid.
Het is goed om aan het begin van deel b nog even deel a in herinnering te brengen en te checken of de leerlingen de daar opgedane kennis nog paraat hebben.

Ik wil les 2 graag splitsen. Kan dat?

Dat kan zeker, de les duurt circa 65 minuten. Je kunt het onderdeel Integratie (vanaf slide 10) een volgende les inzetten.

Heeft VluchtelingenWerk ook speciale lessen rond 4 en 5 mei?

Ja, VluchtelingenWerk heeft ook het lespakket Geef vrijheid een gezicht. Dit lesmateriaal is extra zinvol in de periode rond 4 en 5 mei. Doel van dit pakket: leerlingen ontdekken d.m.v. persoonlijke verhalen en historische gebeurtenissen het effect van oorlog op een mensenleven. Basis van dit pakket is een film van 13 minuten met daarin Wahhab en Emmy in de hoofdrol. Beiden waren kind toen de oorlog uitbrak in hun land en zij gevaar liepen om wie zij zijn: de Joodse Emmy tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Wahhab als Yezidi acht jaar geleden in Irak. De boeiende beelden uitnodigen uit tot gesprek in de klas.
Kenmerken: geheel op digibord, gespreksvragen, werkbladen en extra werkvormen.
https://vrijheid.vluchtelingenwerk.nl/emmywahhabgevenvrijheideengezicht/

Wat is de bijdrage van deze lessen aan burgerschap?

De onderwijswet op burgerschap zegt dat scholen de leerlingen moet voorbereiden op deelname aan de samenleving. Tegelijkertijd zijn leerlingen nu al deelnemers van die samenleving. In dat laatste perspectief zijn de school en de schoolomgeving contexten waarbinnen leerlingen ervaringen opdoen met en oefenen van burger-zijn. De thema’s van de lessen die VluchtelingenWerk aanbiedt gaan een op een over de basiswaarden van burgerschap, namelijk: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Zie ook de handleiding.

Wat is de missie van VluchtelingenWerk Nederland?

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de belangen van vluchtelingen. Duizenden deskundige vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor vluchtelingen: van hulp tijdens de asielprocedure tot het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.

We hebben geld opgehaald voor vluchtelingen. Hoe kunnen we dat doneren aan VluchtelingenWerk Nederland?

Scholen kunnen op het actieplatform van VluchtelingenWerk een actie aanmaken. Zie: www.actievoorvluchtelingenwerk.nl.
Liever geen actie aanmaken op het actieplatform?

Maak het geld dan over op: IBAN: NL 60 INGB 000 0123 488 o.v.v. scholen

Kunnen we ook een gastles krijgen van een (voormalig) vluchteling?

Ja, dat kan! Tijdens de bijeenkomsten van project Bekend maakt Bemind geven vluchtelingen, aan de hand van hun eigen ervaring, voorlichting over vluchten en vluchtelingen in Nederland. Meer informatie en aanmelden:
www.vluchtelingenwerk.nl/nl/project/project-bekend-maakt-bemind

Wie hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmateriaal?

Het lesmateriaal is onder verantwoordelijkheid van VluchtelingenWerk Nederland ontwikkeld door Gerard van Midden (methode-ontwikkelaar).