Thema vluchtelingen in de klas

Hier vind je alles wat je nodig hebt om met je leerlingen aandacht te besteden aan het thema vluchtelingen.

Aan de slag!

VluchtelingenWerk biedt verschillende lessen voor de onderbouw van het vmbo, havo en vwo: Het tweedelig lespakket ‘Leven in veiligheid’ en de special 4 & 5 mei ‘Geef vrijheid een gezicht’.
Download de handleiding en ga direct aan de slag. Bij elke les zijn er werkbladen. Leg vooraf voldoende kopieën klaar voor de leerlingen.

Lespakket ‘Leven in Veiligheid’

Tijdens twee interactieve lessen leren de leerlingen onder andere waarom mensen vluchten, hoe het leven in een vluchtelingenkamp is en hoe een asielprocedure werkt. Aan de hand van theorie, aansprekende filmpjes, opdrachten en werkbladen gaan de leerlingen dieper in op thema’s als vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hiermee kun je handen en voeten geven aan burgerschapsonderwijs, maar ook verdere verdieping geven binnen de vakken aardrijkskunde en maatschappijleer.

Special 4 & 5 mei: ‘Geef vrijheid een gezicht

Oorlog, onderdrukking en vluchten: het is van alle tijden. Deze les zet leerlingen aan tot kritisch en genuanceerd denken binnen de domeinen Mens & Maatschappij, Pluriforme samenleving en Geschiedenis.

HandleidingenLes 1Les 2Special 4&5 mei

Meer doen met je klas of school

Je kunt met je klas of school ook een gastles aanvragen.